به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی؛ بنا به پیشنهاد دارا حکیمی، رئیس کمیته فنی فدراسیون و موافقت یوسف بهتری رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، اعضای جدید کمیته فنی در سال ۱۴۰۰ معرفی شدند.

براین اساس، سلیمان مهدی زاده ،ایرج محمدی رئیس هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان لرستان، حمیدرضا پارسی منش، رئیس هیئت انجمن های ورزش های رزمی اصفهان و سرپرست گروه اسپرت کماندو، رضا منوچهری رئیس هیئت انجمن های ورزش های رزمی گلستان و رئیس کمیته داوران، افشین هادی چگینی رئیس هیئت انجمن های ورزش های رزمی استان قزوین ، وحید اسحاقی مسئول کمیته امور استانها، یاشار میردامادی مدیر تیم های ملی و مسئول کمیته مسابقات، مسعود هاشمی رئیس کمیته آموزش و صدور احکام فدراسیون ، از اعضای کمیته فنی هستند.

اولین جلسه این شورای عالی دوشنبه آینده ۲۴ خرداد ماه در محل فدراسیون برگزار می شود.