به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی، به اطلاع مربیانی که خواستار شرکت در دوره های مربیگری تئوری درجه یک و دو هستند می رساند ، باتوجه به اینکه برگزاری این دوره ها منوط به حدنصاب رسیدن شرکت کنندگان است، این افراد باید مشخصات خود را به شماره ۰۹۳۷۳۸۷۰۳۸۸ تلگرام کنند، در صورت تکمیل شدن ظرفیت، این دوره برگزار خواهد شد .