یوئل رومرو در اولین مبارزه‌ی خود در سازمان بلاتر مغلوب فیل دیویز شد. اسکات کوکر پرزیدنت بلاتور در مصاحبه‌ی “پست فایت” از مبارز ۴۴ ساله‌ی خود دفاع کرد و گفت: 

همونطور که میدونیم فیل فایتر خیلی خوبیه و یه بار دیگه عملکردی عالی از خودش به جا گذشت. اون توی مسابقه باهوش عمل کرد. یوئل همچنان خطرناکه، اگه بزنت بازی تمومه. فکر می‌کنم که فیل در همون اوایل قدرت رومرو رو حس کرد و برای همین سعی کرد که بچسبه بش. چند دفعه زدش زمین. خیلی این مسابقه رو دوست داشتم و فکر می‌کنم که مسابقه‌ی خیلی خوبی بود. ببینید یوئل بر میگرده. از دید من این مسابقه‌ی بازگشتش بود. چه مدته که اون مسابقه نداده؟ یه مسابقه دیگه بش میدیم و اون واقعا آماده‌ی آماده میشه. 

رومرو که در سازمان یو اف سی در دسته‌ی میان وزن مبارزه میکرد در سازمان بلاتور و در اولین مسابقه در لایت هوی ویت به میدان رفت. کوکر علاقمند به حضور رومرو در دسته‌ی لایت هوی ویت است اما در صورت تمایل رومرو برای مبارزه در دسته‌ی میان وزن مخالفتی نخواهد کرد. کوکر در این رابطه گفت: 

من باش حرف میزنم چون خیلی دوست دارم در دسته‌ی لایت هوی ویت مسابقه بده و بمونه. گگارد موساسی اوایل سال دیگه خیلی درگیره چون با وندرفورد مسابقه داره. اگه رومرو بخواد که با قهرمان اون بازی و سر کمربند مسابقه بده ما خیلی دوست داریم اون بازی رو ببینیم. ما گزینه‌های مهیج زیادی رو برای رومرو داریم.