به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی ، این میزبانی در جریان نشست کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی سامبو که با حضور “واسیلی شستاکف” رئیس FIAS برگزار شده بود، با توجه به درخواست انجمن سامبو ازبکستان، به ازبک ها واگذار شد.