به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی؛ اولین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی انجمن او-اسپرت فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی از ۸ تا ۱۰ دی ماه به میزبانی سنندج برگزار شد.
در این اردو ۶۲ ورزشکار بخش مبارزه ای ( استایل آکسایا تک ستاره) حضور داشتند. اردوی بخش های هنری، تمرکزی، بامانع ذهنی،آبی و توپی به صورت مجزا برگزار خواهد شد.