ارئه گزارش فعالیت های فدراسیون جهانی و آسیایی توآی در جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک

به گزارش روابط عمومی فدراسیون،روز یکشنبه مورخ دوم خرداد آقای رضا حیدری رئیس فدراسیون کونگ فو و هنرهای رزمی میهمان هیات اجرایی کمیته ملی المپیک ج.ا.ا بودند. ایشان ضمن تقدیر و تشکر از دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک، دکتر سعیدی دبیرکل محترم کمیته ملی المپیک و اعضای مهم هیات اجرایی، مهمترین فعالیت‌های بین‌المللی را پیرامون رشد و توسعه هنرهای رزمی توآی (رزم ملی ایران) را در جلسه هیات اجرایی کمیته مطرح و اذعان داشته‌اند با حمایت کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان علاوه بر برگزاری چند دوره مسابقات قهرمانی آسیا، برگزاری مجامع فدراسیون جهانی و آسیایی، برگزاری دوره های مربیگری و داوری بین‌المللی توآی، یادآور شدند که بر اساس پیگیری های بعمل آمده چهل و هفت کمیته ملی المپیک کشورهای جهان و نیز هشت فدراسیون کشورها کتباً هنرهای رزمی توآی (رزم ملی ایران) را مورد تایید قرار داده و فعالیت‌های آن را در کشورشان مورد حمایت قرار دادند.

ایشان در پایان ضمن تقدیر و تشکر از حمایت همه جانبه رئیس کمیته ملی المپیک، دبیرکل کمیته ملی المپیک و اعضای هیات اجرایی تقاضا کردند برای ورود رزمی ملی ایران به بازی‌های داخل سالن و ساحلی بازی‌های آسیایی حمایت مضاعف را بعمل آورده و مراتب را به شورای المپیک آسیا جهت ورود این رشته رزمی ملی به بازی‌های مذکور اعلام که با تحقق آن نقطه عطفی بر تاریخ پرافتخار کشور ایران ماندگار خواهد ماند.

سپس آقای دکتر صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و هر یک از اعضا هیات اجرایی حمایت‌های لازم را جهت تحقق این دستاورد ملی بعمل آوردند.

اضافه کردن نظر