ادسون باربوزا مبارز ۳۵ ساله‌ی برزیلی که در آخرین مسابقه‌ی خود مغلوب گیگا چکادزه شد با انتشار پیامی از آمادگی‌ خود برای فایت بعدی نوشت. باربوزا در اینستاگرم نوشت:

برای جنگ بعدی لحظه شماری می‌کنم! آماده‌ی نبرد بعدی هستم!