داستین پویریر در گفتگویی با کانال ای اس پی ان گفت که در صورت کسب کردن عنوان قهرمانی سبک وزن یو اف سی کامارو عثمان را مد نظر قرار خواهد داد.

”مسلما این فایتو میخوام (عثمان). اونا (ولترویت ها) از لحاظ جثه بزرگ هستن. ولی ببینیم چی میشه. میدونم که میتونم در وزن ٧٧ کیلوگرم مبارزه کنم. راستش الان در وزن ٧٠ کیلو متابولیسم بدنم مثل سابق نیست. وقتی که در دسته فدرویت (۶۶ کیلو) مبارزه می کردم، بین فایت هام از الان سنگین تر می شدم…. ولی فکر کنم در دسته ولترویت هم بتونم مبارزه کنم.“