به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، بنا به پیشنهاد یوسف بهتری رئیس فدراسیون و با تایید اعضای هیئت رئیسه فدراسیون، حکم ابلاغ روسای کمیته های مختلف فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی را برای مدت یک سال دیگر تمدید شد.

بر این اساس، سید مسلم حسینیان، به عنوان رئیس کمیته تحقیقات و پژوهش، مسعود هاشمی به عنوان رئیس کمیته آموزش و صدور احکام، سید یاشار میردامادی به عنوان مدیر تیم های ملی و رئیس کمیته مسابقات، رضا منوچهری به عنوان رئیس کمیته داوران، اصغر شکری به عنوان رئیس کمیته حقوقی و قضایی، دکتر شهرزاد به عنوان رئیس کمیته سرمایه گذاری، اقتصادی و رفاهی، سیدحسین صدری به عنوان رئیس کمیته ورزش روستایی، کبری حیدری به عنوان رئیس کمیته فناوری ، اطلاعات و انفورماتیک ، بایرام رسولی به عنوان رئیس کمیته هنرمندان ، مجید علی نژاد به عنوان رئیس کمیته روابط عمومی، به مدت یک سال دیگر در این مسئولیت باقی ماندند.

همچنین رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی، وحید اسحاقی را به عنوان رئیس کمیته امور استانها، محمدرضا اوجی را را به عنوان رئیس کمیته بازرسی ، مجید عمارلویی را به عنوان رئیس کمیته فرهنگی و رسول صادقی را به عنوان رئیس کمیته انضباطی این فدراسیون منصوب کرد.