به گزارش روابط عمومی فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی؛ بنا به پیشنهاد یوسف بهتری، رئیس فدراسیون ، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان ، روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه با اعطای حکمی نصراله ابراهیمی را به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی منصوب کرد.