کونگ فو

هفته سوم و چهارم لیگ ممای (اجرای تکنیک) فدراسیون در بخش بانوان برگزار شد

هفته سوم و چهارم لیگ ممای (اجرای تکنیک) فدراسیون در بخش بانوان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ،هفته سوم و چهارم لیگ ممای فدراسیون در بخش بانوان روز سه شنبه مورخ 19 آبان ماه به صورت مجازی و متمرکز در محل فدراسیون برگزار شد

در هفته های سوم و چهارم ، تیم های انجمن کونگ فو توآ، کمیته پرتوآ، هیات کونگ فو ‏استان فارس، انجمن توآ فارس و هیات کونگ فو تهران با مجموع 6 امتیاز تیمی و 18 امتیاز انفرادی ‏مقام اول را کسب نمودند ، تیم هیات کونگ فو اصفهان با مجموع 6 امتیاز تیمی و 15 امتیاز انفرادی ‏به مقام دوم دست یافت و تیم های پردیسان توآ و تیم شهید معصومی نژاد مرکزی با مجموع 3 امتیاز ‏تیمی و 9 امتیاز انفرادی در جایگاه سوم ایستادند.‏

بدین ترتیب در مجموع هفته های اول تا چهارم، تیم های انجمن توآ و هیات کونگ فو فارس با ‏مجموع 12 امتیاز تیمی و 36 امتیاز انفرادی در جایگاه نخست بوده و تیم کمیته پرتوآ با 12 امتیاز ‏تیمی و 30 امتیاز انفرادی در جایگاه دوم و تیم انجمن توآ استان فارس با 9 امتیاز تیمی و 27 امتیاز ‏انفرادی در جایگاه سوم ایستادند. ‏

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا