کونگ فو

شرایط شرکت در اولین جشنواره تجلیل از برترین های اقتصاد و صنعت ورزش

شرایط شرکت در اولین جشنواره تجلیل از برترین های اقتصاد و صنعت ورزش

فرم های ثبت نام در سایت https://sportindustry.irدر قسمت ثبت نام قابل دانلود می باشد.لطفا فرم های تکمیل شده و مستندات پیوستی آن را تا تاریخ 16 بهمن ماه 1400 به آدرس و یا نشانی ایمیل دبیرخانه جشنواره که در بخشنامه اشاره شد ارسال گردد.

شرایط شرکت در اولین جشنواره تجلیل از برترین های اقتصاد و صنعت ورزش

شرایط شرکت در اولین جشنواره تجلیل از برترین های اقتصاد و صنعت ورزش

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا