کونگ فو

اولین جلسه روسای سبک فدراسیونی در سال 1397

ابتدا آقای رضا حیدری  اهم فعالیت داخلی و بین المللی سال 96 را به اطلاع حاضرین رسانه و سپس اهداف و برنامه های سال 97 را مطرح و اذعان نمودند که در سال جاریرویدادهای بین المللی اعم از میزبانی و اعزام تیم ها را به مسابقات بین المللی پیش رو داریم سپس آقای عزت ا… ابراهیمی دبیر فدراسیون و هریک از رؤسای سبکها نظرات و پیشنهادات خود را پیرامون ادامه و استمرار رشد و توسعه رزمهای ایرانی در سایر کشورها مطرح نمودند.اولین جلسه روسای سبک فدراسیونی در سال 1397

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا